SDH Benetice

Historie hasičského sboru (muži)

     Hasičský sbor byl založen r.1942. Stavba nové hasičské zbrojnice byla zahájena r.1956 na návsi kde dříve stávala obecní kovárna a pastouška. Byla dokončena r.1959. R.1961 byla pořízena druhá motorová stříkačka, kterou r.1992 nahradila moderní P12. Za dobu téměř 65 let pomáhali místní hasiči likvidovat víc jak 20 požárů. Již řadu let se družstvo mužů účastní soutěží v požárním sportu po celé republice a dosahuje vynikajících výsledků i v extraligovém klání.
    
     Dne 23. Listopadu 1942 svolává starosta obce František Vostal do hostince u Přinosilů na 19,00 hod všechny muže a zahajuje ustanovující schůzi. Uvítal starostu okresní hasičské jednotky bratra Otakara Kubeše a všechny přítomné a podal zprávu o ukončených přípravách k založení sboru. Oznámil také, že stanovy byly schváleny Výnosem zemského úřadu v Brně pod č.j. 40760-I/3-42.
 
     Zápis o první valné hromadě konané 23. listopadu 1942. Valná hromada se konala za účasti 23 členů, zapisovatelem byl zvolen Karel Krejčí.
     Členstvem byla navržena první kandidátní listina pro volbu činovníků.
 
     Všichni byli většinou hlasů zvoleni :
 
-    starosta              Čapek Jaroslav
-        místostarosta     Přinosil ArnoštLadislav
-         jednatel             Krejčí Karel
-         pokladník          Maštera František
-         ošetřovatel        Školař Jan
 
Šest členů výboru : Urben František,  Doležal František,  Novotný Vilém,  Veškrna Jaroslav,  Vratislavský Jan,  Vostal Stanislav.
 
Revizoři : Vaněk Alois, Vlach